Monday, May 24, 2010

Fungsi, Perkakasan dan Perisian Komputer

Perkenalan Perkakasan komputer

Perkakasan komputer boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan.

Komputer Sistem Asas

Komputer Sistem Multimedia

Komputer Internet Tersedia


Perisian

Definisi 1

Sekumpulan Arahan untuk mengawal, mengurus dan menyokong aktiviti dan sistem komputer.

Definisi 2

  • Arahan-arahan yang lengkap dalam bentuk aturcara dan prosedur yang mengawal, mengurus dan menyokong sistem komputer serta aktiviti-aktiviti pemprosesan maklumat.


JADUAL FUNGSI, PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER

Komponen asas fizikal komputer dikenali sebagai perkakasan dan ianya terdiri daripada peranti input, unit sistem (pemprosesan), storan dan output.

Fungsi

Perkakasan

Perisian

Input

Digunakan untuk memasukkan data dan arahan ke dalam komputer.

Papan Kekunci (Keyboard)

Tetikus (Mouse)

Mikrofon

Pengimbas (Scanner)

Kamera Digital

Joystick

Pengimbas kod bar (barcode scanner)

Mesin CT X-Ray

Pembaca kad pintar (smartcard reader)

Pengimbas cap jari

Capture Pro

Image Stabelizer,

Light mastering,

Graphic adapter

Intermec SmartWedge

Storage

storage
server


Ingatan utama computer untuk menyimpan program atau data yang sedang digunakan. Dikenali sebagai storan primer atau storan utama. Terdapat 2 jenis ingatan dalam computer iaitu Ingatan Capaian Rawak (RAM-Random Access Memory) dan Ingatan Baca Sahaja (ROM-Read Only Memory). Kandungan ROM tidak boleh diubah oleh pengguna dan data di dalam ROM tidak akan hilang apabila computer dimatikan. ROM digunakan untuk menyimpan arahan yang diperlukan ketika memulakan computer. RAM menyimpan data buat sementara ketika computer digunakan. Kandungannya boleh diubah dan dan akan hilang apabila computer dimatikan. Storan sekunder ialah peranti storan bagi menyimpan data secara kekal seperti CD dan sebagainya.

Fungsi Memori;

  • Menyimpan data untuk jangka pendek dan jangka panjang
  • Ingatan jangka pendek digunakan untuk menyokong pemproses, input dan output bagi storan sementara.
  • Ingatan jangka panjang adalah untuk menyimpan data yang kekal, contohnya; floppy disks, hard disks, CD Rom, tape dan clips silicon
  • RAM yang besar untuk grafik, analog video, pengeluaran dan penulisan produk multimedia.

Thumb Drive

Hard Disk

Server / Hosting

Flash memory

USB drive

Optical drives

Buslink

Iomega Portable

CD-R (CD-Recordable)
Teknologi CD rakaman untuk storan data dan muzik menggunakan cakera yang boleh ditulis sekali sahaja. Saiz cakera adalah kira-kira 650MB

CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)
Sebuah format cakera padat yang digunakan untuk menyimpan teks, grafik dan muzik. Pemain CD audio tidak boleh membaca CD-ROM berisi data tetapi pemain CD-ROM boleh membaca CD audio.

CD-RW (CD-ReWritable)
Pemacu CD-RW boleh menulis kepada cakera CD-R, dan ia boleh membaca CD-ROM. Cakera CD-RW boleh ditulis semula banyak kali dan boleh dibaca berulang kali pada pemacu CD-ROM atau CD-RW.

DVD (Digital Versatile Disk)
Diperkenalkan pada tahun 1996, cakera optik ini mempunyai saiz yang sama dengan CD tetapi kapasiti storan adalah lebih besar iaitu dari 4 hingga 28 kali lebih besar.

DVD Video
Format yang popular untuk kualiti tinggi video MPEG2 dan bunyi sekeliling digital.

DVD-RAM (DVD Random Acces Memory)
Cakera DVD boleh tulis semula berasaskan katrij. DVD-RAM pertama diperkenalkan pada tahun 1998 dengan kapasiti 2.6GB (sebelah) dan 5.2GB (dua belah). Versi 2 DVD-RAM dengan kapasiti 4.7GB dikeluarkan pada 1999 dan kapasiti 9.4GB pada tahun 2000.

DVD-ROM
Mula diperkenalkan pada tahun 1997, cakera DVD digunakan untuk menyimpan data dan aliran interaktif bersama-sama audio dan video.

DVD+RW (DVD ReWritable)
Ia dibangunkan bersama oleh Hewlett-Packard, Mitshubishi Chemical, Philip, Ricoh, Sony dan Yamaha, di mana ia adalah satu-satunya format boleh tulis semula yang serasi dengan pemain video DVD dan pemain DVD-ROM

NAS (Network Attached Storage)
Storan berkeupayaan tinggi yang menyediakan perkongsian data kepada pelanggan dan pelayan dalam rangkaian kawasan setempat (Local Area Network)

Processing

Unit sistem ialah satu kotak yang mengandungi litar elektronik yang melaksanakan pemprosesan data. Ia terdiri daripada Unit Pemprosesan Pusat (CPU) juga dikenali sebagai ‘otak’ kepada sistem komputer, ingatan dan komponen-komponen elektronik yang lain.

Fungsi Pemproses

  • Nadi utama kepada komputer.
  • · Mempunyai kuasa yang tinggi dan berupaya melakukan operasi arithmetic dengan beberapa saat, contohnya: + - (perbandingan).
  • Mengawal arahan yang dihantar komputer, apa yang perlu dilakukan
  • Mengurus operasi input dan output.
  • Mengurus ingatan.

CPU (central processing unit) atau mesin memproses yang disokong oleh motherboard (papan induk) dan dibantu oleh komponen-komponen yang terdapat di dalam motherboard tersebut. CPU juga dikenali sebagai mikropemproses, iaitu sebuah cip yang mengawal dan menjalankan segala tugas komputer.

Perisian Sistem

Win95, Win98, WinNT, WinMe, Win2000, WinXP,

Linux

Antivirus

Macintosh

DOS (Disk operating system)

Perisian Apilkasi

Publisher

Computer Aided Design (CAD)

Adobe Flash, menyuntik elemen grafik animasi

Lotus

Photoshop

Coraldraw

Output

Peranti Output digunakan untuk mengeluarkan teks atau grafik daripada komputer ke dalam bentuk fizikal menggunakan pencetak/printer.

Sesuatu maklumat yang dihasilkan daripada prosesan di dalam sesuatu sistem.

Pencetak

Pembesar suara

Projector

Kad tebuk

Telefon

Monitor

Facsimile (Fax)

Multifunction

XMLLabel, ERPLabel

Rujukan

http://www.angelfire.com/me5/tugasanspt2012/nota_5.html

http://www.freewebs.com/literasikomputer/perisian.htm

http://www.in4ict.com/perisian/jenis-jenis-perisian-komputer.html

0 comments:

Post a Comment